Leading Projects – Professionell projekt- och produktionsledning

Leading Projects är frilansande projektledare som driver, styr och genomför reklam- och marknadsföringsprojekt.

Projekten varierar; allt från en liten annons som tar två timmar att leverera till stora event med massor av delprojekt och månader av planering.
Oavsett omfattning, så gäller det att driva projektet framåt, planera, hålla kontakt med uppdragsgivare och leverantörer, lösa problem, vara noggrann, inspirera kollegor och hantera deadlines.

Leading Projects är en effektiv och inspirerande operativ projektledare som helt enkelt ser till att projekten blir genomförda och levererade i tid – och med ett framgångsrikt resultat.